Klub Kawaleryjski im. 12 Pułku Ułanów Podolskich
W najbliższym czasie...

 

 

***

26 czerwca- popis sekcji

***

ZOSTAŃ UŁANEM

 

***

DO MIŁOŚNIKÓW CHWAŁY I TRADYCJI ORĘŻA POLSKIEGO...

***

Kody dobrze czyta QR Droid

***

 

Przyjazne miejsca

FILMY 12 PUŁKU UP

 

20-LECIE KLUBU KAWALERYJSKIEGO

BROSZURA INFORMACYJNA

***

12 PUŁK UŁANÓW PODOLSKICH

IV Polowe Manewry Kawalerii 2018

Spot reklamowy FKO

 

Doniesienia weterynaryjne

 

***

Jak powienien poruszać się Twój koń...

 

***

ABC szczepienia i odrobaczania koni

***

Wybrane choroby pasożytnicze koni

***

Jak dochodzi do zarażeń koni?

***

EOZYNOFIL

 

***

Polecam lekturę artykułu lekarza weterynarii Grzegorza Nowaka.

Dojrzałe gzy wystę­pują w pełni lata. Zapłodnione samice ata­kują konie i skła­dają około 900 do 1500 cha­rak­te­ry­stycz­nych jaj, przy­le­pia­jąc je do wło­sów  na przed­nich koń­czynach  oraz w oko­licy bar­ków  i na bokach ciała. Czytaj dalej...

***

Strzyżaki

Zdarzyło się Wam podczas przejażdżki konnej zawędrować w dzikie zakątki lasu, gdzie w powietrzu unosi się zapach zbutwiałego drewna i wyraźnie czuć, a czasem i widać pomykające pośród gąszczu zieleni jelenie lub sarny? I nagle spadają na nas i nasze konie owady wyglądające na duże kleszcze ze skrzydełkami, szybko poruszające się i trudne do złapania. TO STRZYŻAKI. Czytaj dalej…

 
Pieśń starego ułana
Czy wiesz...

   

Jak koń cwałuje??? W jakiej kolejności stawia kończyny? Ilu taktowym chodem jest cwał?

Sprawdź

Regulamin stopni

Oznakowanie stopni FKO

Stopnie kawalerii ochotniczej

System stopni w „Federacji Kawalerii Ochotniczej”

Idea systemu stopni

Szkolenia dla ochotniczych grup konnych kultywujących tradycje kawaleryjskie oparte zostały o nowo przyjęty system stopni. Stopnie i sposób ich oznaczania w 8-stopniowej skali są odzwierciedleniem poziomu wyszkolenia i pełnionych funkcji, różniących się zarówno od stopni wojskowych współczesnych, jak i historycznych, gdyż dotycząca innych kwalifikacji.

„Federacja Kawalerii Ochotniczej” wyszła tym samym naprzeciw przepisom prawa oraz oczekiwaniom środowisk wojskowych, w tym weteranów, a także przepisom jeździeckim Polskiego Związku Jeździeckiego.

Organizacje członkowskie na podstawie wewnętrznych ustaleń mogą stosować także udokumentowane stopnie wojskowe przyznawane przez Siły Zbrojne. Stopnie Kawalerii Ochotniczej przyznawane są przy wsparciu Komisji Szkoleniowej zarówno za zdobyte kwalifikacje kawaleryjskie i jeździeckie, jak i za prace organizacyjna.

Stopnie oznacza się w kolorze starego złota na naramiennikach i nakryciach głowy wg zatwierdzonego wzoru. Stopnie związane z wyszkoleniem zdobywa się kolejno, natomiast od stopnia Kaprala Kawalerii Ochotniczej wymagane jest także zdobycie Odznak Szkoleniowych Polskiego Związku Jeździeckiego, wg obowiązujących przepisów.

Stopnie od Chorążego Kawalerii Ochotniczej przyznawane są decyzją Zarządu FKO, natomiast stopnie do Chorążego przyznawane są w organizacjach członkowskich przez funkcyjnych posiadających już stopnie wyższe.

Dodatkowo, Komisja Szkoleniowa prowadzi weryfikacje wyszkolenia Sekcji w cyklu dwuletnim, promując w ten sposób organizacje stosujące system wyszkolenia. Egzamin sekcji jest warunkiem przyznanie stopni organizacyjnych Porucznika i Rotmistrza Kawalerii Ochotniczej.

Zgodnie z uchwała Zarządu Związku Stowarzyszeń „Federacja Kawalerii Ochotniczej” wprowadzono okres przejściowy do końca 2009 roku, zwalniający z obowiązku zdobycia Odznak PZJ przed przyznaniem wybranych stopni Kawalerii Ochotniczej. „Federacja Kawalerii Ochotniczej” wspiera rozwój sportu jeździeckiego oraz tworzenie miejsc pracy, wprowadzając możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych dla specjalizacji jeździeckiej jako Pomocnik oraz Instruktor Wyszkolenia Kawaleryjskiego.

 

Stopnie za wyszkolenie:

- Ułan (Szwoleżer, Strzelec Konny, Kanonier) Kawalerii Ochotniczej,

- Starszy Ułan (Szwoleżer, Strzelec Konny, Kanonier) Kawalerii Ochotniczej,

- Kapral Kawalerii Ochotniczej,

- Wachmistrz Kawalerii Ochotniczej (Pomocnik Instruktora Wyszkolenia Kawaleryjskiego),

- Podporucznik Kawalerii Ochotniczej (Instruktor Wyszkolenia Kawaleryjskiego).

 

Stopnie za zasługi organizacyjne:

- Chorąży Kawalerii Ochotniczej,

- Porucznik Kawalerii Ochotniczej,

- Rotmistrz Kawalerii Ochotniczej.

 

Stopnie związane z poziomem wyszkolenia kawaleryjskiego i jeździeckiego:

 

Ułan, szwoleżer, strzelec konny kawalerii ochotniczej

Opis założeń:

Stopień wprowadzający podstawowe umiejętności jeździeckie oraz elementy wyszkolenia kawaleryjskiego pozwalające na udział w zajęciach sekcji konnej oraz wystąpieniach konnych oraz pieszych w szyku.

Zakres umiejętności

- kurs podstawowy jazdy konnej dla początkujących,

- poruszanie się w szyku kawaleryjskim i zmiany szyku konno w stepie i kłusie oraz pieszo,

- władanie bronią biała pieszo,

- musztra piesza,

- wiedza teoretyczna – umiejętność omówienia wg zakresu wymagań.

Wymagania egzaminacyjne

• Umiejętność przygotowania konia do jazdy – wyczyszczenie i osiodłanie, wyprowadzenie konia ze stajni.

• Sprawne poruszanie się konno w stepie i kłusie, znajomość podstawowych figur na ujeżdżalni.

• Poruszanie się konno (step i kłus) i pieszo w szyku sekcji na wszystkich miejscach z wyjątkiem miejsca dowódcy sekcji.

• Sprawna zmiana szyków sekcji (konno i pieszo) – kolumna trójkami, dwójkami, po jednemu.

• Znajomość zasad równania i krycia podczas ww. czynności.

• Poruszanie się pieszo z lanca i szabla, podstawowe chwyty.

• Podstawy musztry pieszej – postawa zasadnicza, swobodna, oddawanie honorów.

• Wiedza teoretyczna – zarys historii jazdy polskiej na podstawie książki „O kawalerii polskiej XX wieku” C. Leżeński, L. Kukawski, rozdziały „Jazda polska” i „Szwoleżerowie, ułani, strzelcy konni i krakusi”.

• Podstawowe informacje o swoim Patronie.

• Budowa konia i budowa rzędu sportowego.

Literatura

„O kawalerii polskiej XX wieku”, C. Leżeński, L. Kukawski, Wrocław 1981

„Regulamin Kawalerii, cz. I”, t. I – Wyszkolenie Kawalerzysty, t. II – Musztra Oddziałów, Warszawa 1938.

 

Starszy ułan, szwoleżer, strzelec konny kawalerii ochotniczej

Opis założeń

Stopień wprowadzający umiejętności jeździeckie na poziomie pozwalającym na poruszanie się w szyku konnym we wszystkich chodach oraz elementy wyszkolenia kawaleryjskiego pozwalające na naukę innych poprzez własna postawę i przykład oraz wystąpienia konne oraz piesze w szyku.

Zakres umiejętności

- jazda konna we wszystkich chodach,

- poruszanie się w szykach kawaleryjskich i ich zmiana konno we wszystkich chodach,

- władanie bronią biała pieszo,

- musztra piesza,

- wiedza teoretyczna – umiejętność omówienia wg zakresu wymagań.

Wymagania egzaminacyjne

• Poprawne przejechanie czworoboku klasy L-WKKW.

• Poruszanie się konno (stęp, kłus, galop) w szyku sekcji na wszystkich miejscach z wyjątkiem miejsca dowódcy sekcji w szykach zwartych i luźnych.

• Sprawna zmiana szyków sekcji we wszystkich chodach – kolumna trójkami, dwójkami, po jednemu, linia harcowników (defiladowa).

• Sprawne wykonywanie zwrotów sekcjami, trójkami, dwójkami, pojedynczo wraz ze znajomością zasad równania i krycia w trakcie ww. obrotów.

• Znajomość poruszania się w szykach luźnych sekcji.

• Umiejętność bojowego władania lanca i szabla pieszo (Reg. Kaw. 1922).

• Znajomość zasad zachowania się w mundurze w szyku zwartym i samodzielnie miedzy ludźmi.

• Kawaleria II RP w przededniu wybuchu II Wojny Światowej. Ilość pułków, ich nazwy (co najmniej 20), znajomość ich barw.

• Wiedza o koniu – podstawowe maści końskie, podstawowe choroby i urazy, rozpoznawanie ich i zachowanie w przypadku zauważenia.

• Pomoc przy załadunku i wyładunku koni w transporcie

• Pomoc przy rozwijaniu koniowate polowego, zasady stawiania koni na uwiązach.

• Budowa rzędu  kawaleryjskiego, troczenie i pakowanie.

• Ubieranie konia w rząd kawaleryjski.

Literatura

„O kawalerii polskiej XX wieku”, C. Leżeński, L. Kukawski, Wrocław 1981

„Regulamin Kawalerii”, Warszawa 1922

„Regulamin Kawalerii, cz. I”, t. I – Wyszkolenie Kawalerzysty, t. II – Musztra Oddziałów, Warszawa 1938.

„Podręcznik Podoficera Zaprzęgowego Artylerii, cz. I”, Pielęgnacja Koni Wojskowych, Warszawa 1939

„Instrukcja noszenia, troczenia i pakowania wyposażenia w kawalerii”, Warszawa 1938

 

Kapral kawalerii ochotniczej

Opis założeń

Stopień wymagający zdobycia Brązowej Odznaki PZJ, wprowadzający m.in. umiejętność poruszania się w szyku konnym we wszystkich chodach, prowadząc konia jedna ręka, władania lancą konno oraz elementy dowodzenia sekcją kawaleryjską.

Zakres umiejętności

- brązowa odznaka PZJ,

- poruszanie się w szykach kawaleryjskich i ich zmiana konno we wszystkich chodach, na dwóch parach wodzy z lancą,

- władanie lancą konno,

- umiejętność kontrolowania noszenia munduru,

- musztra piesza,

- wiedza teoretyczna – umiejętność przedstawienia wg zakresu wymagań.

Wymagania egzaminacyjne

• Posiadanie Brązowej Odznaki PZJ.

• Poruszanie się konno (stęp, kłus, galop) w szyku sekcji na wszystkich miejscach, w szykach zwartych i luźnych na ogłowiu wojskowym z dwiema parami wodzy z lancą.

• Sprawna zmiana szyków sekcji we wszystkich chodach – kolumna trójkami, dwójkami, po jednemu, linia harcowników (defiladowa), na ogłowiu wojskowym z dwiema parami wodzy z lancą.

• Sprawne wykonywanie zwrotów sekcjami, trójkami, dwójkami, pojedynczo wraz ze znajomością zasad równania i krycia w trakcie ww. obrotów, na ogłowiu wojskowym z dwiema parami wodzy z lancą.

• Umiejętność bojowego władania lancą konno (Reg. Kaw. 1922).

• Dowodzenie sekcją konno we wszystkich obrotach w szykach zwartych i luźnych.

• Dokonanie przeglądu mundurowego trzech kawalerzystów w mundurach garnizonowych i polowych.

• Dowodzenie sekcją pieszo – zbiórka, marsz w kolumnie trójkami.

• Znajomość „Instrukcji noszenia, troczenia i pakowania wyposażenia w kawalerii”, Warszawa 1938, w częściach dotyczących szeregowców sekcji liniowej.

• Znajomość struktury, wyposażenia, uzbrojenia i obrotów plutonu kawalerii w szykach zwartych i luźnych (1938).

• Wiedza historyczna – przygotowanie krótkiego wykładu o wybranym okresie historycznym jazdy polskiej.

Literatura

„O kawalerii polskiej XX wieku”, C. Leżeński, L. Kukawski, Wrocław 1981

„Regulamin Kawalerii”, Warszawa 1922

„Regulamin Kawalerii, cz. I”, t. I – Wyszkolenie Kawalerzysty, t. II – Musztra Oddziałów, Warszawa 1938.

„Podręcznik Podoficera Zaprzęgowego Artylerii, cz. I”, Pielęgnacja Koni Wojskowych, Warszawa 1939

„Instrukcja noszenia, troczenia i pakowania wyposażenia w kawalerii”, Warszawa 1938

 

Wachmistrz kawalerii ochotniczej – Pomocnik Instruktora Wyszkolenia Kawaleryjskiego

Opis założeń

Stopień dla pełnoletnich, wymagający zdobycia Srebrnej Odznaki PZJ, wprowadzający umiejętność dobrego wyszkolenia kawaleryjskiego, przekazywania wiedzy innym oraz dowodzenia sekcją kawaleryjską.

 

Zakres umiejętności

- srebrna odznaka PZJ,

- stopień kaprala,

- dowodzenie sekcja,

- sprawne władanie lancą i szablą,

- prowadzenie nauki władania bronią białą,

- ustawienie i obsługa toru władania bronią białą,

- nauka troczenia siodła wojskowego,

- nauka noszenia munduru kawaleryjskiego,

- prowadzenie musztry pieszej,

- kontrola przygotowania konia do jazdy,

- wiedza teoretyczna – umiejętność omówienia wg zakresu wymagań.

 

Wymagania egzaminacyjne

• Stopień kaprala Kawalerii Ochotniczej.

• Posiadanie Srebrnej Odznaki PZJ.

• Przeprowadzenie pokazowej musztry sekcji na wyznaczonym placu.

• Poprawne pokonanie (60% wykonania) toru 10 pozorników do władania lancą.

• Poprawne pokonanie (60% wykonania) toru 10 pozorników do władania szablą.

• Podanie warunków bezpieczeństwa władania bronią białą pieszo i konno.

• Przeprowadzenie instruktażu i treningu władania lancą i szablą pieszo.

• Ustawienie toru treningowego złożonego z pięciu pozorników do władania lancą i szablą konno.

• Poprowadzenie instruktażu troczenia siodła wojskowego.

• Poprowadzenie instruktażu noszenia munduru garnizonowego i polowego z wyposażeniem i uzbrojeniem.

• Poprowadzenie musztry pieszej sekcji kawalerii.

• Sprawdzenie gotowości sekcji do wyjścia z osiodłanymi końmi ze stajni.

• Przeszkolenie sekcji z budowy, obsługi i konserwacji rzędów sportowych i kawaleryjskich.

• Znajomość ogólna historii kawalerii polskiej na podstawie książki „O kawalerii polskiej XX wieku”, C. Leżeński, L. Kukawski, Wrocław 1981

• Znajomość szczegółowa wybranego okresu historii jazdy polskiej pomiędzy wiekami XVII a XX..

Literatura

„O kawalerii polskiej XX wieku”, C. Leżeński, L. Kukawski, Wrocław 1981

„Regulamin Kawalerii”, Warszawa 1922

„Regulamin Kawalerii, cz. I”, t. I – Wyszkolenie Kawalerzysty, t. II – Musztra Oddziałów,

Warszawa 1938.

„Podręcznik Podoficera Zaprzęgowego Artylerii, cz. I”, Pielęgnacja Koni Wojskowych,

Warszawa 1939

„Instrukcja noszenia, troczenia i pakowania wyposażenia w kawalerii”, Warszawa 1938

 

Podporucznik kawalerii ochotniczej – Instruktor Wyszkolenia Kawaleryjskiego

Opis założeń

Stopień wymagający zdobycia Złotej Odznaki PZJ oraz kwalifikacji zawodowych, wprowadzający umiejętność dowodzenia oddziałem kawaleryjskim oraz organizacji zajęć kawaleryjskich.

Zakres umiejętności

- Instruktor Wyszkolenia Podstawowego PZJ lub Instruktor Rekreacji ruchowej ze specjalnością jeździectwo posiadający Złota Odznakę PZJ,

- stopień wachmistrza,

- dowodzenie plutonem konno,

- prowadzenie nauki władania bronią białą konno,

- organizacja zawodów kawaleryjskich,

- organizacja i prowadzenie rajdów kawaleryjskich,

- wiedza teoretyczna – zbiór konkretnych pytań.

Po pięciu latach pracy szkoleniowej awansuje na porucznika.

Po następnych pięciu latach pracy szkoleniowej awansuje na rotmistrza.

 

Wymagania egzaminacyjne

• Przeprowadzenie musztry pokazowej w szykach zwartych plutonu kawalerii (minimum dwie sekcje).

• Poprowadzenie plutonu w szykach luźnych.

• Przeprowadzenie treningu konnego we władaniu bronią biała.

• Zorganizowanie teoretyczne zawodów kawaleryjskich składających się z czterech konkurencji.

• Zaplanowanie i zorganizowanie teoretyczne dwudniowego rajdu kawaleryjskiego.

• Znajomość wymienionych w literaturze obowiązkowej przedwojennych regulaminów i instrukcji kawaleryjskich. Zastosowanie praktyczne musztry oddziałów do szczebla plutonu. Znajomość teoretyczna musztry szwadronu.

• Znajomość podstawowych epok historii jazdy polskiej:

- Jazda Narodowego Autoramentu,

- Okres napoleoński i rok 1830 – ułani,

- Wojna o Niepodległość,

- Kawaleria II RP,

- II Wojna Światowa,

- Kawaleria Polska po II Wojnie Światowej

• Przygotowanie i wygłoszenie wykładu na jeden z ww. tematów.

Literatura

„O kawalerii polskiej XX wieku”, C. Leżeński, L. Kukawski, Wrocław 1981

„Regulamin Kawalerii”, Warszawa 1922

„Regulamin Kawalerii, cz. I”, t. I – Wyszkolenie Kawalerzysty, t. II – Musztra Oddziałów,

Warszawa 1938.

„Podręcznik Podoficera Zaprzęgowego Artylerii, cz. I”, Pielęgnacja Koni Wojskowych, Warszawa 1939

„Instrukcja noszenia, troczenia i pakowania wyposażenia w kawalerii”, Warszawa 1938

 

Stopnie uznaniowe za wybitna prace organizacyjna w Kawalerii Ochotniczej:

Opis założeń

Stopnie przewidziane dla osób zajmujących się organizacja życia Kawalerii Ochotniczej, nie posiadających umiejętności jeździeckich niezbędnych do zdobycia Odznak PZJ i nie doskonalących się we władaniu biała bronią konno, ale pełniących funkcje w strukturach

Kawalerii Ochotniczej lub/i czynnie prowadzących pododdziały Kawalerii Ochotniczej.

Wymagana jest umiejętność jazdy konnej w stepie i kłusie oraz znajomość zasad noszenia munduru wojskowego.

 

 

Chorąży kawalerii ochotniczej

Zakres wymagań

- Organizator Kawalerii Ochotniczej,

- aktywna, wieloletnia (5 lat) praca organizacyjna w pododdziale Kawalerii Ochotniczej lub na szczeblu Federacji.

 

 

 

Porucznik kawalerii ochotniczej

Zakres wymagań

- Organizator Kawalerii Ochotniczej,

- zorganizowanie i prowadzenie pododdziału Kawalerii Ochotniczej liczącego 6–11 umundurowanych kawalerzystów potrafiących poruszać się w szykach kawaleryjskich i zmieniać je.

 

 

Rotmistrz kawalerii ochotniczej

Zakres wymagań

- Organizator Kawalerii Ochotniczej,

- zorganizowanie i prowadzenie pododdziału Kawalerii Ochotniczej liczącego co najmniej dwie sekcje (12) umundurowanych kawalerzystów potrafiących poruszać się w szykach kawaleryjskich i zmieniać je.

wróć