Klub Kawaleryjski im. 12 Pułku Ułanów Podolskich
W najbliższym czasie...

 

 

***

26 czerwca- popis sekcji

***

ZOSTAŃ UŁANEM

 

***

DO MIŁOŚNIKÓW CHWAŁY I TRADYCJI ORĘŻA POLSKIEGO...

***

Kody dobrze czyta QR Droid

***

 

Przyjazne miejsca

FILMY 12 PUŁKU UP

 

20-LECIE KLUBU KAWALERYJSKIEGO

BROSZURA INFORMACYJNA

***

12 PUŁK UŁANÓW PODOLSKICH

IV Polowe Manewry Kawalerii 2018

Spot reklamowy FKO

 

Doniesienia weterynaryjne

 

***

Jak powienien poruszać się Twój koń...

 

***

ABC szczepienia i odrobaczania koni

***

Wybrane choroby pasożytnicze koni

***

Jak dochodzi do zarażeń koni?

***

EOZYNOFIL

 

***

Polecam lekturę artykułu lekarza weterynarii Grzegorza Nowaka.

Dojrzałe gzy wystę­pują w pełni lata. Zapłodnione samice ata­kują konie i skła­dają około 900 do 1500 cha­rak­te­ry­stycz­nych jaj, przy­le­pia­jąc je do wło­sów  na przed­nich koń­czynach  oraz w oko­licy bar­ków  i na bokach ciała. Czytaj dalej...

***

Strzyżaki

Zdarzyło się Wam podczas przejażdżki konnej zawędrować w dzikie zakątki lasu, gdzie w powietrzu unosi się zapach zbutwiałego drewna i wyraźnie czuć, a czasem i widać pomykające pośród gąszczu zieleni jelenie lub sarny? I nagle spadają na nas i nasze konie owady wyglądające na duże kleszcze ze skrzydełkami, szybko poruszające się i trudne do złapania. TO STRZYŻAKI. Czytaj dalej…

 
Pieśń starego ułana
Czy wiesz...

   

Jak koń cwałuje??? W jakiej kolejności stawia kończyny? Ilu taktowym chodem jest cwał?

Sprawdź

Regulamin FKO

Regulamin FKO w pdf

                                            FEDERACJA KAWALERII OCHOTNICZEJ
                                        ____________________________________________
                                                             EGULAMINY FKO

                                                                       
                                        ____________________________________________

WARSZAWA 2012
Wydane staraniem:
Centrum Wyszkolenia Kawalerii Ochotniczej.
Opracowanie:
rtm.kaw.och. Marek Magowski
rtm.kaw.och. Piotr Szakacz
rtm.kaw.och. Dariusz Waligórski
por. Robert Woronowicz
por.kaw.och. Franciszek Paweł Żmudzki
ppor.kaw.och. Paweł Wieńć
Skład:
ppor.kaw.och. Paweł Wieńć
Wydawca:
Stowarzyszenie „Kawaleria”, Klub Sportowy „BÓR” Toporzysko
Druk i oprawa:
PiT Kraków
Warszawa, 29.02.2012 r.
ROZKAZ WPROWADZAJĄCY
Wprowadzam do użytku służbowego Regulaminy Federacji Kawalerii Ochotniczej w częściach: Regulamin Członkowski, Regulamin Popisu, Regulamin Stopni, Regulamin Nadania Sztandaru, Regulamin Musztry, Regulamin Mundurowy, Instrukcja Troczenia oraz Regulamin Szkolenia FKO jako obowiązujące w oddziałach zrzeszonych w Federacji Kawalerii Ochotniczej. Jednocześnie unieważniam wszelkie regulaminy
i instrukcje używane do tej pory w oddziałach FKO.
Dowódców oddziałów i komendanta CWKO czynie odpowiedzialnymi za wprowadzenie Regulaminów Federacji Kawalerii Ochotniczej w podległych im jednostkach.
Prezes
Federacji Kawalerii Ochotniczej
KÜHN - rtm.kaw.och.
(kpt.rez.)
PRZEDMOWA..............................................................................7
REGULAMIN CZŁONKOWSKI...............................................11
REGULAMIN POPISU...............................................................17
REGULAMIN STOPNI...............................................................23
REGULAMIN NADANIASZTANDARU...............................35
REGULAMIN MUSZTRY..........................................................39
WSTĘP..........................................................................................40
ROZDZIAŁ A. MUSZTRA PIESZA BEZ BRONI...................41
ROZDZIAŁ B. MUSZTRA PIESZA Z SZABLĄ I LANCĄ...49
ROZDZIAŁ C. MUSZTRA KONNA POJEDYNCZEGO KAWALERZYSTY......................................................................55
ROZDZIAŁ D. MUSZTRA KONNA ODDZIAŁÓW.............68
WSTĘP..........................................................................................68
SPIS TREŚCI.
ROZDZIAŁ E. MUSZTRA PIESZA ODDZIAŁÓW...............85
REGULAMIN MUNDUROWY.................................................95
ROZDZIAŁ A. ZASADY OGÓLNE.........................................96
ROZDZIAŁ B. PODZIAŁ UBIORÓW I ZASADY ICH
NOSZENIA..................................................................................99
ROZDZIAŁ C. OZNAKI KAWALERII OCHOTNICZEJ....102
ROZDZIAŁ D. ODZNAKI CZŁONKOWSKIE, PUŁKOWE
I SZWADRONOWE.................................................................106
ROZDZIAŁ E. UBIÓR KAWALERZYSTÓW FKO
W ZAWODACH JEŹDZIECKICH........................................107
ROZDZIAŁ F. ZESTAWY UBIORCZE...................................108
ZAŁĄCZNIK 1. OZNAKI FEDERACJI
KAWALERII Ochotniczej .................................................115
INSTRUKCJA TROCZENIA....................................................127
REGULAMIN SZKOLENIA FKO...........................................131
6 FEDERACJA KAWALERII OCHOTNICZEJ
___________________________________________________________________
PRZEDMOWA.
Regulaminy FKO, które trzymacie Państwo w ręku to efekt pracy wielu osób zaangażowanych w organizację kawalerii ochotniczej. Dla jednych z nas służba kawaleryjska rozpoczęła się blisko 30 lat temu w harcerskich drużynach jeździeckich i kawaleryjskich, dla innych to tradycja rodzinna wyssana
z mlekiem matki, a jeszcze inni dołączali do grona pasjonatów kawaleryjskich w przeciągu kilku czy też kilkunastu ostatnich lat.
Opracowanie tego zbioru regulaminów stało się koniecznością w sytuacji powszechnie rozwijającego się ruchu kawaleryjskiego i powstawania nowych oddziałów i stowarzyszeń przejmujących tradycje i barwy pułków kawalerii II RP. Aby współczesna kawaleria ochotnicza była godną następczynią swoich poprzedników, zaistniała potrzeba stworzenia organizacji, która scali poszczególne oddziały, zajmie się ich szkoleniem i koordynacją działań w służbie społeczeństwu i Najjaśniejszej Rzeczypospolitej.
Piszę o tym dlatego na samym początku, aby właściwie ustalić wartości i cele działania. Najważniejszym celem działania, jaki postawiła sobie FKO, jest służba na polu podtrzymania tradycji jazdy polskiej, wychowania patriotycznego społeczeństwa i edukacja historyczna młodego pokolenia. Koń, mundur, szabla i lanca są tylko (ale jakże ważnym) sposobem realizacji tych celów.
Wielu z nas miało zaszczyt obcowania i czerpania ze skarbnicy wiedzy i umiejętności kawalerzystów II RP. Mam przed oczami jeszcze zjazdy mojego Pułku, na które meldowało się ponad 60 oficerów, podoficerów i szeregowych. Wspólna służba kawalerzystów-ochotników z weteranami ukształtowała nasze pokolenie. Oni nie patrzyli z pretensją
PRZEDMOWA 7
__________________________________________________________________
8 FEDERACJA KAWALERII OCHOTNICZEJ
___________________________________________________________________
na nasze mundury, stopnie i oznaczenia, uznając nas za swoich następców. Często z zażenowaniem broniliśmy się przed tytułowaniem nas przez żyjących kawalerzystów wg. stopni podoficerskich i oficerskich kawalerii harcerskiej czy też ochotniczej, które nosiliśmy. Najczęściej słyszeliśmy, że oni doceniają to co robimy, że w obecnych czasach przełomu wieków uznają nas za swoich następców i nie wyobrażają sobie, aby osoby pełniącej obowiązki podoficerskie nie tytułować wachmistrzem, a dowódcy porucznikiem czy też rotmistrzem. Przeszliśmy natomiast ciężką szkołę dotyczącą „sznytu” kawaleryjskiego, staranności noszenia munduru, należytej postawy i umiejętności znalezienia się w każdej sytuacji.
W prywatnym czasie byliśmy dla Nich zawsze Darkami, Pawłami czy też Markami ale Oni dla nas zawsze byli panami majorami, rotmistrzami czy też wachmistrzami. W wystąpieniach służbowych sytuacja się zmieniała. Oni dla nas byli nadal panami majorami, rotmistrzami
i wachmistrzami ale nas także tytułowali zgodnie z naszymi stopniami organizacyjnymi, uznając nas za kontynuatorów swojej służby Najjaśniejszej Rzeczypospolitej.
Piszę o tym w kontekście używanych przez nas mundurów, oznaczeń i stopni. Mundury, które nosimy, są w miarę wiernym odzwierciedleniem przedwojennych mundurów, jakże różnych od obecnie noszonych w WP i stanowią łącznik kawalerii II i III RP. W związku z koniecznością
jednoznacznego odróżnienia się od współczesnego WP
zostały wprowadzone oznaki przynależności do FKO, wyraźnie odróżniające je od współcześnie używanych przez Wojsko Polskie. Oznaką przynależności do FKO jest orzeł wz. 1919 ze skrzyżowanymi szablami na tarczy amazonek, wykonany z metalu w kolorze starego złota. Analogicznie wszystkie oznaczenia stopni kawalerii ochotniczej są w
barwie starego złota.
Początkowo staraliśmy się korzystać z przedwojennych regulaminów, najpierw ucząc się ich rozumienia, a potem stosowania. Z czasem niektóre regulaminy zostały przez nas zmodyfikowane, niektóre zmienione, inne uszczuplone lub rozszerzone.
Przykładem tego niech będzie modyfikacja troczenia pakunku przedniego w siodle wojskowym wz. 36, gdzie płaszcz sukienny, bardzo trudny do zdobycia, a jeszcze trudniejszy do utrzymania w nienagannym stanie (ci ,którzy stroczyli taki płaszcz a potem usiłowali go ubrać wiedzą o czym mówię), został zastąpiony szarym kocem. Innym przykładem niech będzie regulamin musztry pieszej dla kawalerzystów, jakże rożny od musztry piechocińskiej. W regulaminie znajdowało się na ten temat tylko jedno zdanie – „musztra piesza tak jak konna”. Konia z rzędem temu, kto bez wnikliwego studiowania zagadnienia i długich prób wykona manewr pododdziału (np. „sekcjami stawaj w prawo - MARSZ” wychodząc z kolumny trójkami jako pozycji wyjściowej) równo. Aby stworzyć ten regulamin, trzeba było wielu godzin spędzonych przez pluton kawalerzystów na wielokrotnym manewrowaniu szykami, aby dojść do tego jak i iloma krokami należy wykonać dany manewr.
Żeby uporządkować wiele problemów, które narastały od lat, oprócz regulaminów musztry pieszej i konnej, regulaminu mundurowego i instrukcji troczenia, regulaminu stopni FKO, zostały stworzone regulaminy regulujące proces nadania sztandaru, ubioru na zawodach sportowych i popisu.
Aby usprawnić szkolenie i wcielanie powyższych regulaminów w życie zostało powołane do życia Centrum Wyszkolenia Kawalerii Ochotniczej w Toporzysku, gdzie
PRZEDMOWA 9
__________________________________________________________________
na kursach I, II i III stopnia można osobiście zapoznać się z praktycznym zastosowaniem regulaminów w codziennej służbie. Ukoronowaniem działań Zarządu FKO i CWKO jest powołanie do życia dwuletniej Szkoły Podchorążych Kawalerii Ochotniczej, w której będą wykuwać się przyszłe kadry.
Zachęcamy wszystkich zainteresowanych do lektury regulaminów i wcielania ich w życie, a oddelegowanych przez dowódców kawalerzystów zapraszamy do odbycia szkolenia zorganizowanego pod egidą CWKO.
Wersja elektroniczna regulaminów jest też dostępna na stronie www.cwko.pl
Komendant
Centrum Wyszkolenia Kawalerii Ochotniczej
Dariusz Waligórski
rtm. kaw. och.
10 FEDERACJA KAWALERII OCHOTNICZEJ
___________________________________________________________________
____________________________________________
WARSZAWA 2012
REGULAMIN CZŁONKOWSKI
FEDERACJA KAWALERII OCHOTNICZEJ
____________________________________________
„Federacja Kawalerii Ochotniczej” (dalej: Federacja) jest związkiem stowarzyszeń, powołanym na podstawie ustawy z 7 kwietnia 1989r. „Prawo o stowarzyszeniach”, Statutu Federacji i uchwał władz.
W oparciu o postanowienia Statutu Federacji i obowiązujące przepisy prawa ustanawia się niniejszy Regulamin treści następującej:
§ 1.
Zgodnie z treścią art.22 ust.1 ustawy oraz § 8 ust.2 Statutu Federacja może przyjąć w poczet członków:
—stowarzyszenia,
—Stowarzyszenia Kultury Fizycznej,
—inne organizacje kawaleryjskie.
§ 2.
Wymogiem ustawowym dla podmiotów zainteresowanych przystąpieniem do Federacji jest posiadanie osobowości prawnej.
§ 3.
Przyjęcia w poczet członków (zwyczajnych i wspierających) Federacji dokonuje jej Zarząd w formie uchwały na
podstawie pisemnego wniosku złożonego przez zainteresowaną organizację (§ 8 ust.4 Statutu).
§ 4.
Do wniosku wymaga się załączenia dokumentów jak poniżej:
1.Poświadczony przez sąd właściwy ze względu na siedzibę organizacji odpis Statutu.
12 FEDERACJA KAWALERII OCHOTNICZEJ
___________________________________________________________________
REGULAMIN CZŁONKOWSKI 13
__________________________________________________________________
2.Aktualny odpis z rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej.
3.Uchwałę o przystąpieniu organizacji do związku stowarzyszeń „Federacja Kawalerii Ochotniczej”- Zarządu lub Walnego Zebrania, w zależności od statutu.
4.Kserokopię dokumentu potwierdzającego tożsamość osób upoważnionych do reprezentacji.
5.Deklarację członkowską zgodnie z wzorem ustanowionym przez Zarząd Federacji, zawierającą oświadczenie zobowiązujące organizację przystępującą do Federacji do przestrzegania jej Statutu oraz innych przyjętych przez Zarząd ustaleń w zakresie prawidłowego jej funkcjonowania zgodnie z treścią Statutu i uchwał.
6.Pełnomocnictwa w przypadku ich ustanowienia.
7.Okresowe sprawozdanie z działalności tj. roczne lub
z ostatnich sześciu miesięcy. W przypadku krótszego okresu działalności albo nowo zarejestrowanej organizacji wymaga się złożenia załączników wskazanych w ust.1-6 niniejszego paragrafu.
§ 5.
Wniosek o przyjęcie w poczet członków Zarząd rozpoznaje nie później niż w terminie 14 dni od jego złożenia.
Jeżeli rozpoznanie wniosku wymaga wezwania do uzupełnienia brakujących dokumentów wskazanych w
§ 4 niniejszego Regulaminu lub innych uzupełnień, wniosek będzie rozpatrzony w ciągu 7 dni od uzupełnienia braków przez wnioskodawcę.
§ 6.
Zarząd Federacji może w szczególnie uzasadnionych przypadkach wezwać wnioskodawcę do przedłożenia
14 FEDERACJA KAWALERII OCHOTNICZEJ
___________________________________________________________________
uzasadnienia w formie ustnej lub pisemnej popierającego kandydaturę organizacji o przyjęcie w poczet członków.
§ 7.
1.Zarząd może odmówić przyjęcia organizacji w poczet członków Federacji. Odmowa przyjęcia (dalej: decyzja) winna być sporządzona wraz z uzasadnieniem w formie pisemnej i przesłana pismem poleconym nie później niż w ciągu 7 dni od powzięcia decyzji o odmowie.
2.Od uchwały Zarządu w przedmiocie odmowy przyjęcia, zainteresowanej organizacji przysługuje odwołanie do Zjazdu Delegatów. Odwołanie może być rozpatrzone na Zwyczajnym Zjeździe Delegatów lub Nadzwyczajnym Zjeździe Delegatów. Odwołanie powinno być złożone w formie pisemnej za pośrednictwem Zarządu w terminie 7 dni od daty doręczenia decyzji.
3.Zarząd przesyła nie później niż w terminie 30 dni do członków zwyczajnych Federacji odpis odwołania wraz ze wskazaniem terminu Nadzwyczajnego Zjazdu Delegatów oraz sprawy dla której został zwołany, chyba że w terminie wskazanym powyżej przypada termin Zwyczajnego Zjazdu Delegatów.
4.Zjazd Delegatów rozpatruje odwołanie od decyzji Zarządu nie później niż w ciągu 14 dni od daty odbytego zebrania Zjazdu Delegatów zwołanego zgodnie z § 15 Statutu „Federacji” i podejmuje ostateczną decyzję w przedmiocie przyjęcia organizacji w poczet członków.
§ 8.
Kandydat nabywa status członka Federacji z chwilą:
1.Podjęcia uchwały o przyjęciu w poczet członków przez Zarząd zgodnie z treścią § 8 ust. 4 Statutu i § 3 Regulaminu.
2.Podjęcia uchwały przez Zjazd Delegatów zgodnie z § 8
REGULAMIN CZŁONKOWSKI 15
___________________________________________________________________
ust. 5 Statutu oraz § 7 niniejszego Regulaminu.
§ 9.
1.Członek Federacji przystępuje w okresie najpóźniej 1 roku do odbycia Popisu (musztra konna sekcji – minimum 6 osób), uprawniającego do nadania przez FKO stopni dla dowódców oraz do nadania przez Centrum Wyszkolenia Kawalerii Ochotniczej stopni w oddziale.
2.Odbycie Popisu obowiązuje co trzy lata i służy do weryfikacji wyszkolenia wszystkich członków oddziału. W przypadku nie odbycia Popisu w okresie pierwszego roku
kandydackiego, Zarząd może pozbawić organizację członkostwa.
3.Popis sekcji ma na celu ustalenie, które organizacje wchodzące w skład Federacji są wyszkolone na poziomie podstawowym.
4.Popis sekcji weryfikuje także w bieżącej działalności ilość członków w oddziałach, co jest w danym okresie podstawą do wyboru odpowiedniej ilości delegatów na Walne Zgromadzenie.
§ 10.
Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia.
16 FEDERACJA KAWALERII OCHOTNICZEJ
___________________________________________________________________
FEDERACJA KAWALERII OCHOTNICZEJ
____________________________________________
REGULAMIN POPISU SEKCJI
____________________________________________
WARSZAWA 2012
§ 1.
Popis jest to praktyczny sprawdzian umiejętności jeździeckich oraz znajomości w praktyce regulaminu mundurowego, troczenia, musztry konnej i pieszej Federacji Kawalerii Ochotniczej.
Podczas pierwszego popisu oddział obowiązuje Regulamin Musztry rozdział D, punkty od 50 do 57. Na następnych popisach obowiązuje cały rozdział.
Popis sekcji ma na celu ustalenie, które organizacje wchodzące w skład Federacji są wyszkolone na wymaganym poziomie.
Popis sekcji weryfikuje także w bieżącej działalności ilość członków w oddziałach, co jest w danym okresie podstawą do wyboru odpowiedniej ilości delegatów na Walne Zgromadzenie.
§ 2.
Popis oceniony pozytywnie jest podstawą do przyznania organizatorowi stopnia oficerskiego (organizacyjnego) FKO:
—Stopień porucznika kaw. och. – 1 sekcja (6-11 osób),
—Stopień rotmistrza kaw. och. – 2 sekcje (12 osób).
Jeżeli organizacja ma więcej niż 2 sekcje, jej dowódca może wnioskować o przyznanie stopnia porucznika swojemu zastępcy.
§ 3.
Odbycie popisu jest jednym z warunków niezbędnych do przyjęcia oddziału w szeregi FKO.
Każdy oddział pod rygorem wykluczenia z FKO musi przechodzić popis raz na trzy lata.
§ 4.
18 FEDERACJA KAWALERII OCHOTNICZEJ
___________________________________________________________________
Data oraz miejsce popisu ustalane jest na zasadzie uzgodnienia przez dowódcę oddziału z członkiem kadry Centrum Wyszkolenia Kawalerii Ochotniczej.
§ 5.
1.Sekcja do popisu stawia się w mundurach organizacyjnych.
2.Dowódca podaje na piśmie sekcji skład – imiona
i nazwiska.
3.Do popisu potrzeba 6 koni w rzędach wojskowych wz.36 zgodnie z regulaminem troczenia FKO.
4.Dowódca składa meldunek egzaminatorowi o gotowości do popisu.
5.Ocenie w czasie popisu podlegają:
—jednolite, schludne i regulaminowe umundurowanie kawalerzystów,
—stan „dobrostanu” koni dosiadanych przez kawalerzystów (kondycja, czystość, kucie, posłuszeństwo),
—stan rzędów wojskowych wz.36, jakość troczenia i ich dopasowanie,
—znajomość musztry pieszej przez kawalerzystów przystępujących do popisu (zgodnie z regulaminem FKO), a zwłaszcza umiejętności zachowania się w szyku zwartym oddziału,
—znajomość musztry konnej na poziomie sekcji,
a w szczególności rozwijanie i zwijanie szyku.
6.W przypadku popisu więcej niż dwóch sekcji, popis może być prowadzony dla każdej sekcji osobno na tych samych koniach.
7.W trakcie popisu, na polecenie egzaminatora, organizator sekcji powinien umieć wydawać prawidłowo komendy.
8.Sekcja powinna umieć stać w bezruchu przez 1 minutę.
9.Popis musztry konnej wykonywany jest w wszystkich trzech chodach tj. stepie, kłusie i galopie oraz w pozycji „stój”. Warunkiem niezbędnym do zaliczenia popisu jest
REGULAMIN POPISU SEKCJI 19
___________________________________________________________________
umiejętność manewrowania w stepie i kłusie.
§ 6.
Odbyty popis dokumentowany jest zaświadczeniem wystawionym przez odbierającego popis oficera FKO, w którym znajdują się informacje o dacie i miejscu popisu, nazwy oddziału uczestniczącego w popisie, znajduje się tam też imienna lista wszystkich kawalerzystów uczestniczących w popisie, ocena za popis i podpis oficera odbierającego popis. Dokument sporządzany jest w dwóch egzemplarzach, po jednym dla dowódcy oddziału i Zarządu FKO.
Do oceny dołącza się uwagi, które należy uwzględnić przy kolejnym popisie.
§ 7.
Ocena za odbyty popis wystawiona przez odbierającego popis jest nieodwołalna.
§ 8.
1.Oddział w okresie 1 roku liczonego od dnia przyjęcia przez Zarząd FKO na staż kandydacki musi przystąpić do odbycia popisu uprawniającego do nadania przez FKO stopni dla dowódców oraz do nadania przez Centrum Wyszkolenia Kawalerii Ochotniczej stopni poniższych w oddziale.
2.Odbycie popisu obowiązuje co trzy lata i służy do weryfikacji wyszkolenia wszystkich członków oddziału. W przypadku
nie odbycia popisu w okresie pierwszego roku
kandydackiego, Zarząd może pozbawić organizację członkostwa.
3.Po pozytywnym zaliczeniu popisu oddział występuje
o nadanie przez FKO odznak organizacyjnych dla swoich członków, którzy zaliczyli popis.
20 FEDERACJA KAWALERII OCHOTNICZEJ
___________________________________________________________________
4.W przypadku nie zaliczenia popisu, następny może się odbyć najwcześniej za pół roku.
§ 9.
Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia.
REGULAMIN POPISU SEKCJI 21
___________________________________________________________________
22 FEDERACJA KAWALERII OCHOTNICZEJ
___________________________________________________________________
REGULAMIN STOPNI
____________________________________________
WARSZAWA 2012
FEDERACJA KAWALERII OCHOTNICZEJ
____________________________________________
1. Idea systemu stopni.
Szkolenia dla ochotniczych grup konnych kultywujących tradycje kawaleryjskie oparte zostały o nowo przyjęty system stopni. Stopnie i sposób ich oznaczania w 10-stopniowej skali są odzwierciedleniem poziomu wyszkolenia i pełnionych funkcji, różniących się zarówno od stopni wojskowych współczesnych, jak i historycznych, gdyż dotyczącą innych kwalifikacji. Federacja Kawalerii Ochotniczej wyszła tym samym naprzeciw przepisom prawa oraz oczekiwaniom środowisk wojskowych, w tym weteranów, a także przepisom jeździeckim Polskiego Związku Jeździeckiego.
Organizacje członkowskie na podstawie wewnętrznych ustaleń mogą stosować także udokumentowane stopnie wojskowe przyznawane przez Siły Zbrojne.
Stopnie Kawalerii Ochotniczej przyznawane są przy wsparciu Centrum Wyszkolenia Kawalerii Ochotniczej, zarówno za zdobyte kwalifikacje kawaleryjskie i jeździeckie, jak i za pracę organizacyjną.
Stopnie oznacza się w kolorze starego złota na naramiennikach i nakryciach głowy wg zatwierdzonego wzoru. Do opisu stopni obowiązkowo używa się nazwy stopnia wraz z opisem „kawalerii ochotniczej” lub skrótem „kaw. och”, np. kapral kaw.och.
Stopnie związane z wyszkoleniem zdobywa się kolejno. Stopnie starszego ułana (szwoleżera, strzelca konnego, krakusa, bombardiera), kaprala i plutonowego nadawane są po ukończeniu kursu I stopnia. stopień wachmistrza
(ogniomistrza) i starszego wachmistrza (starszego ogniomistrza) nadawany jest po ukończeniu kursu
II stopnia.
Od stopnia kaprala kaw. och. wymagane jest także zdobycie Odznak Szkoleniowych Polskiego Związku Jeździeckiego.
Dowódca oddziału może nadać stopień plutonowego absolwentom kursu I stopnia, posiadającym stopień kaprala,
24 FEDERACJA KAWALERII OCHOTNICZEJ
___________________________________________________________________
a także stopień kaprala absolwentom kursu I stopnia posiadającym stopień starszego ułana, szwoleżera, strzelca konnego, krakusa, bombardiera. Dowódca oddziału może nadać również stopień starszego wachmistrza (starszego ogniomistrza)absolwentom kursu II stopnia, posiadającemu stopień wachmistrza (ogniomistrza). Kawalerzystom, którzy ukończyli z wynikiem pozytywnym kurs Szkoły Podchorążych Kawalerii Ochotniczej przysługuje do posiadanych stopni podoficerskich tytuł podchorążego (np. kapral podchorąży kawalerii ochotniczej).
Stopnie od chorążego kawalerii ochotniczej przyznawane są decyzją Zarządu FKO.
2. Stopnie związane z poziomem wyszkolenia kawaleryjskiego i jeździeckiego.
2.1. Szwoleżer, ułan, strzelec konny, kanonier, krakus kawalerii ochotniczej.
—Kurs podstawowy jazdy konnej dla początkujących.
—Poruszanie się w szyku kawaleryjskim i zmiany szyku konno w stępie i kłusie oraz pieszo.
—Władanie bronią białą pieszo - Musztra piesza.
—Wiedza teoretyczna – zbiór konkretnych pytań.
Wymagania egzaminacyjne:
•Umiejętność przygotowania konia do jazdy – wyczyszczenie i osiodłanie, wyprowadzenie konia ze stajni.
•Sprawne poruszanie się konno w stępie i kłusie, znajomość podstawowych figur na ujeżdzalni.
•Poruszanie się konno (stęp i kłus) i pieszo w szyku sekcji na wszystkich miejscach z wyjątkiem miejsca dowódcy sekcji.
•Sprawna zmiana szyków sekcji (konno i pieszo) – kolumna trójkami, dwójkami, po jednemu.
•Znajomość zasad równania i krycia podczas ww. czynności.
REGULAMIN STOPNI 25
___________________________________________________________________
•Poruszanie się pieszo z lancą i szablą, podstawowe chwyty.
•Podstawy musztry pieszej – postawa zasadnicza, swobodna, oddawanie honorów.
•Wiedza teoretyczna – zarys historii jazdy polskiej na podstawie książki „O kawalerii polskiej XX wieku” C. Leżeński, L. Kukawski, rozdziały „Jazda polska”
i „Szwoleżerowie, ułani, strzelcy konni i krakusi”.
•Podstawowe informacje o swoim Patronie.
•Budowa konia i budowa rzędu sportowego.
Literatura:
„O kawalerii polskiej XX wieku” - C. Leżeński, L. Kukawski, Wrocław 1981 r.
„Regulaminy FKO” - Toporzysko 2012 r.
2.2. Starszy szwoleżer, ułan, strzelec konny, kanonier kawalerii ochotniczej.
—Jazda konna we wszystkich chodach.
—Poruszanie się w szykach kawaleryjskich i ich zmiana konno we wszystkich chodach.
—Władanie bronią białą pieszo.
—Musztra piesza.
—Wiedza teoretyczna – zbiór konkretnych pytań.
Wymagania egzaminacyjne:
•Przejechanie poprawne czworoboku klasy L-WKKW.
•Poruszanie się konno (stęp, kłus, galop) w szyku sekcji na wszystkich miejscach z wyjątkiem miejsca dowódcy sekcji w szykach zwartych i luźnych.
•Sprawna zmiana szyków sekcji we wszystkich chodach – kolumna trójkami, dwójkami, po jednemu, linia harcowników (defiladowa).
•Sprawne wykonywanie zwrotów sekcjami, trójkami, dwójkami, pojedynczo wraz ze znajomością zasad równania i krycia w trakcie ww. obrotów.
•Znajomość poruszania się w szykach luźnych sekcji.
26 FEDERACJA KAWALERII OCHOTNICZEJ
___________________________________________________________________
•Umiejętność bojowego władania lancą i szablą pieszo (Regulamin Kawalerii 1922 r.).
•Znajomość zasad zachowania się w mundurze w szyku zwartym i samodzielnie między ludźmi.
•Kawaleria II RP w przededniu wybuchu II Wojny Światowej. Ilość pułków, ich nazwy (co najmniej 20), znajomość ich barw.
•Wiedza o koniu – podstawowe maści końskie, podstawowe choroby i urazy, rozpoznawanie ich i zachowanie
w przypadku zauważenia.
•Pomoc przy załadunku i wyładunku koni w transporcie.
•Pomoc przy rozwijaniu koniowiązu polowego, zasady stawiania koni na uwiązach.
•Budowa rzędu kawaleryjskiego, troczenie i pakowanie.
•Ubieranie konia w rząd kawaleryjski.
Literatura:
„O kawalerii polskiej XX wieku” - C. Leżeński, L. Kukawski, Wrocław 1981 r.
„Regulaminy FKO” - Toporzysko 2012 r.
„Podręcznik Podoficera Zaprzęgowego Artylerii, cz. I,
Pielęgnacja Koni Wojskowych” - Warszawa 1939 r.
2.3. Kapral kawalerii ochotniczej.
—Poruszanie się w szykach kawaleryjskich i ich zmiana konno we wszystkich chodach, na dwóch parach wodzy
z lancą.
—Władanie lancą konno.
—Umiejętność kontrolowania noszenia munduru.
—Musztra piesza.
—Wiedza teoretyczna – zbiór konkretnych pytań.
Wymagania egzaminacyjne:
•Posiadanie Brązowej Odznaki PZJ
•Poruszanie się konno (stęp, kłus, galop) w szyku sekcji na wszystkich miejscach, w szykach zwartych i luźnych na
REGULAMIN STOPNI 27
___________________________________________________________________
ogłowiu wojskowym z dwiema parami wodzy z lancą.
•Sprawna zmiana szyków sekcji we wszystkich chodach – kolumna trójkami, dwójkami, po jednemu, linia harcowników (defiladowa), na ogłowiu wojskowym
z dwiema parami wodzy z lancą.
•Sprawne wykonywanie zwrotów sekcjami, trójkami, dwójkami, pojedynczo wraz ze znajomością zasad równania i krycia w trakcie ww. obrotów, na ogłowiu wojskowym
z dwiema parami wodzy z lancą.
•Umiejętność bojowego władania lancą konno (Regulamin Kawalerii 1922 r.).
•Dowodzenie sekcją konno we wszystkich obrotach
w szykach zwartych i luźnych.
•Dokonanie przeglądu mundurowego trzech kawalerzystów w mundurach garnizonowych i polowych.
•Dowodzenie sekcją pieszo – zbiórka, marsz w kolumnie trójkami.
•Znajomość „Instrukcji noszenia, troczenia i pakowania wyposażenia w kawalerii” - Warszawa 1938 r., w częściach dotyczących szeregowców sekcji liniowej.
•Znajomość struktury, wyposażenia, uzbrojenia i obrotów plutonu kawalerii w szykach zwartych i luźnych (Regulamin Kawalerii 1938 r.).
•Wiedza historyczna – przygotowanie krótkiego wykładu
o wybranym okresie historycznym jazdy polskiej.
Literatura:
„O kawalerii polskiej XX wieku” - C. Leżeński, L. Kukawski, Wrocław 1981 r.
„Regulaminy FKO” - Toporzysko 2012 r.
„Podręcznik Podoficera Zaprzęgowego Artylerii, cz. I, Pielęgnacja Koni Wojskowych” - Warszawa 1939 r.
28 FEDERACJA KAWALERII OCHOTNICZEJ
___________________________________________________________________
2.4. Plutonowy kawalerii ochotniczej.
Posiada stopień kaprala, nadawany przez dowódcę oddziału za czynną działalność na rzecz kawalerii ochotniczej.
2.5. Wachmistrz kawalerii ochotniczej – pomocnik instruktora wyszkolenia kawaleryjskiego.
—Ukończone 18 lat.
—Umiejętność dowodzenia sekcją.
—Sprawne władanie lancą i szablą.
—Prowadzenie nauki władania bronią białą pieszo.
—Ustawienie i obsługa toru władania bronią białą.
—Nauka troczenia siodła wojskowego.
—Nauka noszenia munduru kawaleryjskiego.
—Prowadzenie musztry pieszej.
—Kontrola przygotowania konia do jazdy.
—Wiedza teoretyczna – zbiór konkretnych pytań.
Wymagania egzaminacyjne.
•Stopień kaprala kawalerii ochotniczej.
•Posiadanie Srebrnej Odznaki PZJ.
•Przeprowadzenie pokazowej musztry sekcji na wyznaczonym placu.
•Pokonanie poprawnie (60% wykonania) toru 10 pozorników do władania lancą.
•Pokonanie poprawne (60% wykonania) toru 10 pozorników do władania szablą.
•Podanie warunków bezpieczeństwa władania bronią białą pieszo i konno.
•Przeprowadzenie instruktażu i treningu władania lancą
i szablą pieszo.
•Ustawienie toru treningowego złożonego z pięciu pozorników do władania lancą i szablą konno.
•Poprowadzenie instruktażu troczenia siodła wojskowego.
•Poprowadzenie instruktażu noszenia munduru
REGULAMIN STOPNI 29
___________________________________________________________________
garnizonowego i polowego z oporządzeniem i uzbrojeniem.
•Poprowadzenie musztry pieszej sekcji kawalerii.
•Sprawdzenie gotowości sekcji do wyjścia z osiodłanymi końmi ze stajni. Rzędy sportowe i kawaleryjskie.
•Znajomość ogólna historii kawalerii polskiej na podstawie książki „O kawalerii polskiej XX wieku” - C. Leżeński,
L. Kukawski, Wrocław 1981 r.
•Znajomość szczegółowa wybranego okresu historii jazdy polskiej pomiędzy XVII a XX wiekiem.
Literatura:
„O kawalerii polskiej XX wieku” - C. Leżeński, L. Kukawski, Wrocław 1981 r.
„Regulaminy FKO” - Toporzysko 2012 r.
„Podręcznik Podoficera Zaprzęgowego Artylerii, cz. I, Pielęgnacja Koni Wojskowych” - Warszawa 1939 r.
2.6. Starszy wachmistrz kawalerii ochotniczej.
Posiada stopień wachmistrza, jest to stopień dla pełnoletnich, nadawany przez dowódcę oddziału za czynną działalność na rzecz kawalerii ochotniczej.
2.7. Podporucznik kawalerii ochotniczej – Instruktor Wyszkolenia Kawaleryjskiego.
—Instruktor Wyszkolenia Podstawowego PZJ lub Instruktor Rekreacji Ruchowej ze specjalnością jeździectwo posiadający Złotą Odznakę PZJ.
—Stopień wachmistrza.
—Dowodzenie plutonem konno.
—Prowadzenie nauki władania bronią białą konno.
—Organizowanie zawodów kawaleryjskich.
—Organizowanie i prowadzenie rajdów kawaleryjskich.
—Wiedza teoretyczna – zbiór konkretnych pytań.
Po trzech latach pracy szkoleniowej awansuje na
30 FEDERACJA KAWALERII OCHOTNICZEJ
___________________________________________________________________
porucznika.
Po następnych pięciu latach pracy szkoleniowej awansuje na rotmistrza.
Wymagania egzaminacyjne.
•Przeprowadzenie musztry pokazowej w szykach zwartych plutonu kawalerii (minimum dwie sekcje).
•Poprowadzenie plutonu w szykach luźnych.
•Przeprowadzenie treningu konnego we władaniu bronią białą.
•Zorganizowanie w teorii zawody kawaleryjskie składające się z czterech konkurencji.
•Zaplanowanie i zorganizowanie w teorii dwudniowego rajdu kawaleryjskiego.
•Znajomość wymienionych w literaturze obowiązkowej przedwojennych regulaminów i instrukcji kawaleryjskich. Zastosowanie praktyczne musztry oddziałów do szczebla plutonu. Znajomość teoretyczna musztry szwadronu.
•Znajomość podstawowych epok historii jazdy polskiej:
—Jazda Narodowego Autoramentu,
—Okres napoleoński i rok 1830 – ułani,
—Wojna o Niepodległość,
—Kawaleria II RP,
—II Wojna Światowa,—Kawaleria polska po II Wojnie Światowej
•Przygotowanie wykładu na jeden z ww. tematów
i wygłoszenie go.
Literatura:
„O kawalerii polskiej XX wieku” - C. Leżeński, L. Kukawski, Wrocław 1981 r.
„Regulaminy FKO” - Toporzysko 2012 r.
„Podręcznik Podoficera Zaprzęgowego Artylerii, cz. I, Pielęgnacja Koni Wojskowych” - Warszawa 1939 r.
REGULAMIN STOPNI 31
___________________________________________________________________
3. Stopnie uznaniowe za wybitną pracę organizacyjną
w Kawalerii Ochotniczej.
3.1. Stopnie uznaniowe dla osób zajmujących się pracą „liniową” w oddziałach Kawalerii Ochotniczej.
Stopnie przewidziane dla osób zajmujących się organizacją życia Kawalerii Ochotniczej, nie posiadających umiejętności jeździeckich niezbędnych do zdobycia Odznak PZJ i nie doskonalących się we władaniu białą bronią konno, ale pełniących funkcje w strukturach Kawalerii Ochotniczej lub/i czynnie prowadzących pododdziały Kawalerii Ochotniczej. Stopnie chorążego i porucznika kawalerii ochotniczej przyznaje Zarząd Federacji.
3.1.1. Chorąży kawalerii ochotniczej.
Wymagana jest umiejętność jazdy konnej w stępie i kłusie oraz znajomość zasad noszenia munduru wojskowego.
Aktywna, wieloletnia (5 lat) praca organizacyjna w pododdziale Kawalerii Ochotniczej lub na szczeblu Federacji.
3.1.2. Porucznik kawalerii ochotniczej.
—Organizator Kawalerii Ochotniczej,
—Zorganizował i prowadzi pododdział kawalerii ochotniczej liczący 6 – 11 umundurowanych kawalerzystów potrafiących poruszać się w szykach kawaleryjskich
i zmieniać je.
32 FEDERACJA KAWALERII OCHOTNICZEJ
___________________________________________________________________
REGULAMIN STOPNI 33
___________________________________________________________________
3.1.3. Rotmistrz kawalerii ochotniczej.
—Organizator Kawalerii Ochotniczej,
—Zorganizował i prowadzi pododdział kawalerii ochotniczej liczący co najmniej dwie sekcje (12) umundurowanych kawalerzystów potrafiących poruszać się w szykach kawaleryjskich i zmieniać je.
3.2. Stopnie uznaniowe dla słub.
Stopnie nadawane są osobom, biorącym czynny udział w działalności Kawalerii Ochotniczej, bez wymaganej umiejętności jazdy konnej, bez prawa dowodzenia oddziałami konnymi. Wymagana jest znajomość zasad noszenia munduru wojskowego.
Stopnie te przeznaczone są dla korpusów:
– duszpasterstwa;
– służby medycznej;
– służby weterynaryjnej;
–intendentury.
Stopnie dla służb - chorążego i porucznika kawalerii ochotniczej przyznaje Zarząd Federacji, wg. oddzielnego regulaminu.
34 FEDERACJA KAWALERII OCHOTNICZEJ
___________________________________________________________________
____________________________________________
WARSZAWA 2012
REGULAMIN NADANIA SZTANDARU
FEDERACJA KAWALERII OCHOTNICZEJ
____________________________________________
Sztandar, dla oddziału Federacji Kawalerii Ochotniczej, który go używa, powinien być widocznym i czytelnym
wyróżnikiem, że jest on godnym spadkobiercom tradycji kawaleryjskiej zawartej w maksymie „Bóg, Honor, Ojczyzna”. Oddział taki powinien nade wszystko być w swoich
działaniach przykładem do naśladowania dla innych środowisk, czynnie uczestniczyć we wszystkich uroczystościach Państwowych, a szczególnie angażować się w życie patriotyczne lokalnego środowiska, w którym przyszło mu obecnie pełnić służbę.
§ 1.
WYMOGI FORMALNE
—przed otrzymaniem sztandaru oddział musi być pełnoprawnym członkiem Federacji Kawalerii Ochotniczej ponad dwa lata – zaliczyć przynajmniej dwa popisy,
—oddział powinien występować w sile plutonu, liczącego przynajmniej dwie sekcje konne,
—mieć nieposzlakowaną opinię zarówno w środowisku kawaleryjskim, jak i lokalnym, w którym oddział funkcjonuje,
—zgodę na posiadanie Sztandaru wydaje Zarząd Federacji Kawalerii Ochotniczej,
—przy projektowaniu sztandaru mają zastosowania przepisy „Ustawy o godłach i barwach Rzeczpospolitej” z 28 sierpnia 1919 roku z późniejszymi zmianami z 13 grudnia 1927 roku, 24 listopada 1937 roku oraz z 15 października 1943 roku,
—ostateczny wzór sztandaru musi otrzymać pozytywną opinię Komisji Historycznej FKO i być zatwierdzony przez Zarząd FKO,
—sztandary, które są już w posiadaniu oddziałów należących do Federacji Kawalerii Ochotniczej, pozostają bez zmian i do nich należy decyzja o ewentualnej zmianie sztandaru według nowego regulaminu.
36 FEDERACJA KAWALERII OCHOTNICZEJ
___________________________________________________________________
§ 2.
WYMOGI TECHNICZNE
—sztandar może nawiązywać wyglądem i kolorystyką do sztandaru pułku, którego tradycje dany oddział kultywuje, ale nie może być jego wierną kopią,
—sztandar składa się z płatu, orła, drzewca i kokardy,
—płat sztandaru, to kwadrat o boku 65 x 65 cm, trzy z nich z wyjątkiem boku przytwierdzonego do drzewca obszyte są frędzlą barwy starego złota długości 5 cm,
—płatem sztandaru jest tkanina biała, na której po prawej stronie (na lewo od drzewca) znajduje się krzyż kawaleryjski barwy czerwonej, pośrodku którego znajdują się dwie gałązki wawrzynu w kształcie wieńca. Pośrodku wieńca widnieje napis „Bóg, Honor, Ojczyzna”, pomiędzy ramionami krzyża kawalerskiego w rogach płatu są umieszczone mniejsze wieńce wawrzynu, a w ich polach numer formacji, albo inicjały (emblematy) formacji i/lub Federacji. Na ramionach krzyża kawalerskiego mogą być umieszczane nazwy miejscowości
i daty związane z historią danej formacji,
—lewa strona płatu jest przeznaczona do wykorzystania przez oddział, którego sztandar dotyczy, jednak jej wygląd zatwierdza Zarząd FKO,
—orzeł jako kopia orłów z czasów Księstwa Warszawskiego przedstawiony jest w pozycji siedzącej, głowę trzyma zwróconą w prawo. Na głowie umieszczona jest korona, skrzydła są rozchylone i wzniesione ku górze, szponami opiera się o graniastą podstawę. Na przedniej ścianie podstawy umieszczony jest nr formacji albo zamiast numeru inicjały (emblematy) formacji. Orzeł i podstawa są wykonane z białego metalu (srebra), korona, dziób i szpony są złocone. Wysokość orła z podstawą wynosi 25 cm, sama podstawa skrzynkowa to: 6 cm wysokości, długość podstawy 9 cm,
a szerokość 4,5 cm. Długość tulei z orłem i podstawą nakładanej na drzewce to 10 cm,
REGULAMIN NADANIA SZTANDARU 37
___________________________________________________________________
—drzewce składa się z dwóch części połączonych w środku tuleją z białego metalu, jego długości to 2,5 m, jest sporządzone z jasnego drzewa toczonego i politurowanego, na jego górnym końcu umieszczony jest orzeł z podstawą skrzynkową, na dolnym metalowe stożkowe okucie,
—kokarda jest uwiązana ze wstęgi o barwach państwowych, końce jej zwisają swobodnie, nie niżej niż koniec płatu sztandaru i są obszyte jak boki płatu sztandaru frędzlą. Na wstędze może być wyhaftowana dewiza oddziału, której brzmienie i wzór zatwierdza Zarząd FKO. Kokardę umieszcza się na drzewcu, poniżej podstawy z orłem, po prawej stronie płatu,
—ilość gwoździ pamiątkowych na górnej części drzewca ogranicza się maksymalnie do 16 sztuk,
—sztandar powinien mieć na wyposażeniu skórzany pokrowiec do jego transportu lub ochrony podczas oficjalnych wystąpień w czasie złych warunków atmosferycznych.
38 FEDERACJA KAWALERII OCHOTNICZEJ
___________________________________________________________________
____________________________________________
WARSZAWA 2012
REGULAMIN MUSZTRY
FEDERACJA KAWALERII OCHOTNICZEJ
____________________________________________
WSTĘP.
l. Rozkazy i komendy.
Dowódca wyraża swą wolę za pomocą rozkazów podawanych:
•Ustnie,
•Znakami,
•Sygnałami,
•Pisemnie,
•Technicznymi środkami łączności.
Rozkaz ustny o ściśle określonym przez regulamin brzmieniu nazywa się komendą.
Komenda składa się z zawołania, zapowiedzi i hasła.
Zawołanie - określa oddział, który ma komendę wykonać, zwracając jego uwagę na dowódcę.
Zapowiedź - wskazuje istotę wykonania.
Hasło - nakazuje natychmiastowe wykonanie zapowiedzi.
Komendę należy wymawiać głośno, wyraźnie, tonem stanowczym i silnym, dostosowanym do odległości i wielkości oddziału, który ma ją wykonać.
Zawołanie wymawia się krótko, zapowiedź - przeciągając ostatnią zgłoskę.
Hasło w szyku konnym wymawia się przeciągle, w szyku pieszym krótko i energicznie, z wyjątkiem chwytów bronią wykonywanych w postawie swobodnej.
Komendy wykonuje się w postawie zasadniczej, z wyjątkiem tych, których wykonanie regulamin nakazuje inaczej.
Forma rozkazu, który nie jest komendą, zależy od treści
i okoliczności.
Rozkaz taki powinien być jednak jasny, prosty i treściwy.
Wykonanie rozkazów ustnych nie objętych niniejszym regulaminem następuje na hasło „WYKONAĆ”.
Wykonawca, otrzymujący ustny rozkaz, którego brzmienie nie jest ustalone w niniejszym regulaminie,
40 FEDERACJA KAWALERII OCHOTNICZEJ
___________________________________________________________________
powinien natychmiast go powtórzyć.
ROZDZIAŁ A. MUSZTRA PIESZA BEZ BRONI.
2. Postawa swobodna.
Postawa swobodna jest formą chwilowego wypoczynku kawalerzysty w toku wykonywania przezeń czynności służbowych.
W postawie tej ciężar ciała spoczywa na nodze prawej, która przez cały czas pozostaje w miejscu; lewa noga wysunięta swobodnie w przód, mniej więcej o połowę długości stopy, w kierunku, który wskazują palce tej nogi. Poza tym kawalerzysta ma zupełną swobodę ruchów, ale nie wolno mu rozmawiać. Gdy zachodzi potrzeba, poprawia sobie ubranie
i oporządzenie, a znajdując się w szyku zwartym także równanie i krycie.
Jeżeli kawalerzysta pozostaje przez dłuższy czas w postawie swobodnej, może zmienić położenie nóg w ten sposób, że dostawia lewą nogę do prawej, a następnie wysuwa prawą i odwrotnie.
Postawę swobodną przybiera szeregowiec na komendę „SPOCZNIJ”.
3. Postawa zasadnicza.
Postawa zasadnicza wyraża gotowość do przyjęcia
i wykonania komendy (rozkazu).
W postawie zasadniczej kawalerzysta stoi nieruchomo. Ciężar ciała spoczywa równomiernie na obu całych stopach. Położenie całego ciała w stosunku do stóp musi być pionowe
i równoległe do linii frontu. Pięty złączone, stopy rozwarte tak, by odległość między dużymi palcami nóg wynosiła długość własnej stopy. Kolana zbliżone do siebie o ile pozwala na to budowa ciała, nogi w kolanach wyprostowane.
REGULAMIN MUSZTRY 41
___________________________________________________________________
Mięśnie krzyża i górnej części ud napięte, by usztywniały tułów w pasie. Brzuch lekko wciągnięty, pierś wysunięta ku przodowi przez swobodne cofnięcie ramion w tył. Ręce opuszczone swobodnie wzdłuż tułowia dotykają ud nasadą dłoni oraz złączonymi i wyprostowanymi palcami w ten sposób, by średnie palce rąk wyczuwały szew spodni. Łokcie odchylone nieco w przód. Ramiona na równej wysokości, szyja wyciągnięta swobodnie, głowa podniesiona, broda przyciągnięta nieco w dół. Wzrok skierowany na wprost, usta zamknięte normalnie (nie zaciśnięte).
W rozmowie z przełożonymi lub starszymi przyjmuje się zawsze postawę zasadniczą.
Postawę zasadniczą przybiera kawalerzysta na komendę „BACZNOŚĆ” oraz na zapowiedź każdej komendy nie poprzedzonej komendą „BACZNOŚĆ”.
W tym ostatnim wypadku kawalerzysta po wykonaniu komendy pozostaje również w postawie zasadniczej, jeżeli regulamin nie postanawia inaczej.
4. Marsz krokiem równym.
Kawalerzysta maszeruje krokiem równym:
1. ruszając z miejsca na komendę „Szwoleżer (ułan, strzelec, kanonier, krakus) – MARSZ”,
2. w marszu na komendę „BACZNOŚĆ”, poprzedzoną w razie potrzeby wyrównania kroku komendą „Równy – KROK”.
Długość równego kroku wynosi 75 cm. Ruszając z miejsca albo w marszu po padnięciu komendy „BACZNOŚĆ” kawalerzysta podając ciężar ciała naprzód wykracza lewą nogą w przód, podnosząc ją z ziemi poczynając od pięty z jednoczesnym ugięciem nogi w kolanie o tyle, żeby stopę - skierowaną palcami ku ziemi i nieco na zewnątrz - można było przesunąć w przód tuż nad ziemią; wysuwając w ten sposób nogę w przód na regulaminową długość kroku,
42 FEDERACJA KAWALERII OCHOTNICZEJ
___________________________________________________________________
prostuje ją w kolanie i stawia sprężyście na ziemi całą stopą poczynając od palców; jednocześnie podnosi prawą nogę poczynając od pięty i przenosi ciężar ciała na lewa nogę, zachowując przez cały czas wychylenie tułowia w przód. Następnie wykracza nogą prawą w taki sam sposób, jak wskazano dla lewej, maszerując cały czas sprężystym krokiem.
Głowa i tułów pozostają w postawie zasadniczej. Tempo marszu wynosi 120 kroków na minutę. Ruch rąk w czasie marszu miarowy; w przód na wysokość pasa, w tył swobodnie.
Jeżeli kawalerzysta ma maszerować równym krokiem przez dłuższy okres czasu, a okoliczności nie wymagają marszu na „BACZNOŚĆ”, podaje się komendę „SPOCZNIJ”. Na tę komendę kawalerzysta, zachowując tempo i długość kroku nie zmienione, przybiera swobodną postawę ciała.
5. Marsz krokiem dowolnym.
Na komendę „Dowolny – KROK” długość kroku i tempo marszu zależą od terenu i budowy ciała kawalerzysty. Dobra postawa powinna być zachowana. Górna część ciała i ruch rąk - utrzymane swobodnie.
6. Zmiany kroku.
Przejście z kroku równego w dowolny następuje na komendę „Dowolny – KROK”; z dowolnego w równy na komendę „Równy – KROK”, przy czym po przybraniu równego kroku kawalerzysta maszeruje jak równym krokiem na „SPOCZNIJ”.
REGULAMIN MUSZTRY 43
___________________________________________________________________
7. „STÓJ”.
Na komendę „Szwoleżer (ułan, strzelec, kanonier, krakus) – STÓJ” kawalerzysta robi jeszcze jeden krok i przystawia szybko nogę pozostającą w tyle do tej, która wykonała ostatni wykrok.
8. Bieg i krok szybki.
Bieg z miejsca wykonuje się na komendę „Szwoleżer (ułan, strzelec, kanonier, krakus) biegiem – MARSZ”, w marszu na komendę „Biegiem – MARSZ”.
Kierunek biegu (jeżeli nie jest wskazany) - na wprost przed siebie.
Zaprzestanie biegu następuje albo przez przejście w krok dowolny, albo przez zatrzymanie. Na komendę „Dowolny – KROK” kawalerzysta zwalnia bieg w ciągu 3 kroków po wydaniu komendy, po czym przechodzi w dowolny krok.
Na komendę: „Szwoleżer (ułan, strzelec, kanonier, krakus) – STÓJ” kawalerzysta robi w biegu stopniowo zwalnianym jeszcze 3 kroki, zatrzymuje się i przybiera postawę swobodną.
Jeżeli cel, który ma być osiągnięty biegiem, albo przestrzeń, która ma być przebyta biegiem, były z góry oznaczone w komendzie, np. „Szwoleżer (ułan, strzelec, kanonier, krakus) do lasku biegiem – MARSZ” lub „Szwoleżer (ułan, strzelec, kanonier, krakus) przez łąkę biegiem – MARSZ”, wówczas kawalerzysta po wykonaniu komendy przestaje biec i zachowuje się następnie tak jak przed rozpoczęciem biegu, to jest, jeśli stał - staje, jeśli leżał - pada, jeśli zaś maszerował - maszeruje dalej.
Szybki krok jest to przyspieszony krok dowolny.
Szybki krok stosuje się przy wykonywaniu niektórych komend niniejszego regulaminu, gdy chodzi o szybkie sprawienie pewnego szyku.
44 FEDERACJA KAWALERII OCHOTNICZEJ
___________________________________________________________________
9. Zwroty w miejscu.
Komenda „W prawo – ZWROT”.
Kawalerzysta wykonuje na prawej pięcie dziarski obrót o 90° w prawo. W tym celu podnosi nieco palce prawej i piętę lewej nogi, odbija się palcami lewej nogi w prawo, a wykonawszy nakazany zwrot dostawia szybko lewą nogę do prawej.
Komenda „W lewo – ZWROT”.
Kawalerzysta wykonuje na lewej pięcie dziarski obrót o 90° w lewo. W tym celu podnosi nieco palce lewej i piętę prawej nogi, odbija się palcami prawej nogi w lewo, a wykonawszy nakazany zwrot szybko dostawia prawą nogę do lewej.
Komenda „W tył – ZWROT”.
Kawalerzysta wykonuje na lewej pięcie dziarski obrót
o 180°. W tym celu podnosi nieco palce lewej i piętę prawej nogi, odbija się palcami prawej nogi w lewo, a wykonawszy nakazany zwrot szybko dostawia prawą nogę do lewej. W czasie wykonywania zwrotów górna część ciała pozostaje w postawie zasadniczej.
10. Zwroty w marszu.
Komenda „W prawo (w lewo) – ZWROT”. Hasło należy wydać w marszu krokiem równym, przy stawianiu przez szeregowca tej nogi, w której stronę ma nastąpić obrót.
Kawalerzysta po usłyszeniu hasła robi jeszcze pół kroku, po czym w tempie jednego kroku obraca się o 90° w nakazanym kierunku na palcach nogi wysuniętej w przód przy pomocy odbicia się palcami nogi pozostawionej w tyle, którą w tym samym tempie przenosi na wykrok w nakazanym kierunku maszerując dalej bez zatrzymania się.
REGULAMIN MUSZTRY 45
___________________________________________________________________
11. Zwroty głowy.
Na komendę „Na prawo (na lewo) – PATRZ” kawalerzysta szybkim ruchem zwraca głowę w prawo (w lewo) tak, aby oko lewe (prawe) znalazło się w środkowej linii ciała.
Głowa lekko podniesiona, oczy zwrócone w kierunku zwrotu głowy.
Powrót głowy na wprost wykonuje się na komendę „BACZNOŚĆ”.
12. Salutowanie.
Salutowanie wykonuje kawalerzysta w postawie zasadniczej
(w marszu na „BACZNOŚĆ”), Szybko zwraca głowę w kierunku przełożonego (starszego) patrząc mu w oczy, jednocześnie podnosi krótkim ruchem do daszka czapki prawą ręką ułożoną tak, aby palec wskazujący i średni były wyprostowane i złączone, pozostałe zaś palce złożone na dłoni i przyciśnięte kciukiem. Zewnętrzna strona pierwszego członka palca wskazującego przyłożona do brzegu daszka czapki nad prawym kątem prawego oka, dłoń zwrócona ku przodowi, łokieć skierowany w dół i na prawo w skos.
Po salutowaniu kawalerzysta opuszcza energicznym ruchem rękę w dół z jednoczesnym zwrotem głowy na wprost. W marszu lewa ręka pozostaje przez czas salutowania nieruchomo, lekko przyłożona nasadą dłoni i końcami palców do spodni - środkowy palec przy szwie.
Kawalerzysta maszeruje krokiem sprężystym, nie zaznaczając jednak tempa uderzeniami stóp o ziemię.
Postawę i ruchy ręką do salutowania musi kawalerzysta ukończyć na 6 kroków przed przełożonym (starszym), a powrót do poprzedniej postawy rozpocząć 3 kroki za przełożonym.
Przy salutowaniu w miejscu przełożonemu (starszemu) stojącemu również w miejscu (np. przy meldowaniu się)
46 FEDERACJA KAWALERII OCHOTNICZEJ
___________________________________________________________________
przytrzymuje rękę przy nakryciu głowy przez sekundę.
Uwaga. Salutowanie przy meldowaniu w miejscu rozpoczyna się po zatrzymaniu się i przybraniu postawy zasadniczej.
Gdy ma inne nakrycie głowy, np. hełm, przykłada rękę do salutowania tak samo jak przy salutowaniu w czapce.
Kawalerzysta bez nakrycia głowy oddając honory przybiera postawę zasadniczą i zwraca szybkim ruchem głowę w kierunku przełożonego (starszego), zachowując się poza tym tak samo jak przy salutowaniu.
Mając prawą rękę zajętą i nie mogąc jej na czas uwolnić oddaje honory jak kawalerzysta bez nakrycia głowy.
13. Wywołanie kawalerzysty z szeregu.
Kawalerzysta wywołany po nazwisku staje w postawie zasadniczej i odpowiada głośno „JESTEM”.
Na komendę „WYSTĄP” występuje z dwuszeregu w przód i staje na 3 kroki przed pierwszym szeregiem w postawie zasadniczej. Kawalerzysta z tylnego szeregu występuje w przód przez lukę otwartą mu przez poprzednika, który w tym celu robi prawą nogą krok w kierunku na prawo w skos, a po przyjściu wywołanego krokiem w tył lewą nogą wraca na swoje miejsce.
Tak samo zachowuje się poprzednik przy powrocie zaplecznika na miejsce.
W lukę powstałą wskutek wystąpienia kawalerzysty pierwszego szeregu wstępuje natychmiast 2 krokami jego zaplecznik; po powrocie wywołanego - gdy ten się zbliży na 3 kroki do swego miejsca - zaplecznik robi w tył zwrot, 2 krokami wraca na swe miejsce i ponownie wykonuje w tył zwrot.
Kawalerzysta wywołany z kolumny występuje na tę stronę, po której jest przełożony, albo na stronę wskazaną w komendzie dowódcy i staje na wysokości swej trójki (dwójki)
REGULAMIN MUSZTRY 47
___________________________________________________________________
w postawie zasadniczej, w odstępie kroku od skrzydłowego.
Na komendę „WSTĄP” robi zwrot w kierunku, w którym ma odejść, i wraca szybkim krokiem na swoje miejsce.
Kawalerzysta wywołany z jakiegokolwiek szyku lub miejsca na komendę „DO MNIE” albo np. „Do pana rotmistrza X” podąża natychmiast szybkim krokiem najkrótszą drogą do wzywającego, zatrzymuje się na 3 kroki przed nim w postawie zasadniczej, oddaje honory i melduje się, np. „ Panie rotmistrzu, szwoleżer (ułan, strzelec, kanonier, krakus) kawalerii ochotniczej Kowalski, melduje się na rozkaz”.
Po komendzie „DO MNIE” na komendę: „WSTĄP” lub po rozmowie z przełożonym szeregowiec oddaje honory, robi zwrot w kierunku, w którym ma odejść, i wraca szybkim krokiem na miejsce.
Kawalerzysta wywołany z szyku oddziału będącego w marszu podchodzi do przełożonego z lewej strony i, jeśli przełożony się nie zatrzyma, maszeruje obok niego o pół kroku z tyłu i po oddaniu honorów melduje się w marszu.
14. „Do – MODLITWY”.
Komenda „Do – MODLITWY”.
Kawalerzysta prawą ręką zdejmuje czapkę (hełm) i przekłada ją do lewej. Lewą ręka, swobodnie opuszczoną na całą długość, trzyma czapkę (hełm) przy lewym udzie, całą dłonią za otok, wewnętrzną stroną do siebie i orzełkiem do przodu. Po wykonaniu tych czynności kawalerzysta bez dalszego rozkazu przybiera podstawę swobodną.
Na komendę „Po – MODLITWIE” kawalerzysta wykonuje opisane czynności w odwrotnym porządku.
Na komendę „Czapki – ZDEJM” („Czapki – WŁÓŻ”) wykonuje te same czynności co na komendę „Do – modlitwy” („Po – modlitwie”).
48 FEDERACJA KAWALERII OCHOTNICZEJ
___________________________________________________________________
15. „Do – PRZYSIĘGI”.
Komenda „Do – PRZYSIĘGI”.
Kawalerzysta prawą ręką zdejmuje czapkę (hełm)
i przekłada ją do lewej, ujmując całą dłonią za otok w okolicy wszycia lewej części daszka (hełm w okolicy podpinki), orzełkiem do przodu, po czym podnosi prawą rękę do przysięgi w następujący sposób: przedramię pionowo do góry, dłoń na wysokości oczu
i zwrócona do frontu, palce złożone jak do salutowania.
Reszta ciała w postawie zasadniczej.

Regulaminy FKO- ciąg dalszy

wróć