Klub Kawaleryjski im. 12 Pułku Ułanów Podolskich
W najbliższym czasie...

 

 

***

26 czerwca- popis sekcji

***

ZOSTAŃ UŁANEM

 

***

DO MIŁOŚNIKÓW CHWAŁY I TRADYCJI ORĘŻA POLSKIEGO...

***

Kody dobrze czyta QR Droid

***

 

Przyjazne miejsca

FILMY 12 PUŁKU UP

 

20-LECIE KLUBU KAWALERYJSKIEGO

BROSZURA INFORMACYJNA

***

12 PUŁK UŁANÓW PODOLSKICH

IV Polowe Manewry Kawalerii 2018

Spot reklamowy FKO

 

Doniesienia weterynaryjne

 

***

Jak powienien poruszać się Twój koń...

 

***

ABC szczepienia i odrobaczania koni

***

Wybrane choroby pasożytnicze koni

***

Jak dochodzi do zarażeń koni?

***

EOZYNOFIL

 

***

Polecam lekturę artykułu lekarza weterynarii Grzegorza Nowaka.

Dojrzałe gzy wystę­pują w pełni lata. Zapłodnione samice ata­kują konie i skła­dają około 900 do 1500 cha­rak­te­ry­stycz­nych jaj, przy­le­pia­jąc je do wło­sów  na przed­nich koń­czynach  oraz w oko­licy bar­ków  i na bokach ciała. Czytaj dalej...

***

Strzyżaki

Zdarzyło się Wam podczas przejażdżki konnej zawędrować w dzikie zakątki lasu, gdzie w powietrzu unosi się zapach zbutwiałego drewna i wyraźnie czuć, a czasem i widać pomykające pośród gąszczu zieleni jelenie lub sarny? I nagle spadają na nas i nasze konie owady wyglądające na duże kleszcze ze skrzydełkami, szybko poruszające się i trudne do złapania. TO STRZYŻAKI. Czytaj dalej…

 
Pieśń starego ułana
Czy wiesz...

   

Jak koń cwałuje??? W jakiej kolejności stawia kończyny? Ilu taktowym chodem jest cwał?

Sprawdź

Historia pułku

Odznaka pułku

Pułk powstał w 1809 roku podczas wojny francusko – austriackiej. W tym czasie  wojska cesarskiej Austrii wkroczyły na terytorium Księstwa Warszawskiego i zajęły Warszawę. W odpowiedzi oddziały polskie wkroczyły na teren Galicji ((będącej wówczas częścią Austrii). Z polskich powstańców –ochotników sformowano na Podolu pułk jazdy, początkowo pod nazwą 5 pułk jazdy Francusko-Galicyjskiej, przemianowany po włączeniu do wojsk Księstwa Warszawskiego na 12 Pułk Ułanów. Jego organizatorem i dowódcą był pułkownik Gabriel Rzyszczewski. Na pamiątkę swego pochodzenia, na proporczykach pułku były barwy rewolucyjnej Francji. Po wybuchu wojny z Rosją w 1812 roku, pułk odznaczył się pod Smoleńskiem, brał udział w bitwie pod Borodino ( zdobył 6 armat), podczas odwrotu z Moskwy, pułk eskortował przez pewien czas Napoleona i księcia Józefa Poniatowskiego. Resztki pułku zostały w Zittau połączone z 8 Pułkiem Ułanów i brały udział w  „bitwie narodów” pod Lipskiem. Udział w wojnach napoleońskich pułk zakończył w Hamburgu. Z końcem lipca 1814 roku do Warszawy wmaszerował 12 Pułk Ułanów w sile 153 szabel. 

II

Podczas powstania listopadowego w 1831 roku pułk został odtworzony na Litwie z powstańców – ochotników. Dowódcą pułku został major Jan Józef Giedroyć. Brał udział w bitwach pod Powendeniami i Nowym Miastem Żmudzkim. Przyparty przez Rosjan do granicy pruskiej, przekroczył ją i został internowany .

 

III

Po wybuchu rewolucji w Rosji, w 1917 roku, zostały sformowane na jej terenie trzy korpusy złożone z Polaków. W skład 3 Korpusu formowanego na Podolu wszedł 7 Pułk Ułanów pod dowództwem pułkownika Henryka Kuncmana. W trakcie walk z ukraińskimi chłopami poległ dowódca pułku i 52 ułanów. Pod naciskiem władz austriacko-niemieckich III Korpus został rozwiązany a wraz z nim 7 pułk.

 

IV

Po powrocie do Warszawy, 11 listopada 1918 roku, Józefa Piłsudskiego, natychmiast przystąpiono do formowania sił zbrojnych. Z końcem grudnia, z oficerów i żołnierzy dawnego 7 Pułku Ułanów zaczęto formować Szwadron Jazdy Województwa Warszawskiego Odsieczy Lwowa.  Jeszcze w grudniu  szwadron ten wyruszył na front do walki z Ukraińcami, przebił się do Lwowa i walczył tam aż do chwili jego całkowitego oswobodzenia. Po powrocie do Warszawy, został rozwinięty w  12 Pułk Ułanów Odsieczy Lwowa pod dowództwem płk Józefa Tokarzewskiego. Pułk w maju 1919 roku walczył z Ukraińcami w Małopolsce Wschodniej, następnie z wojskami sowieckimi na Wołyniu. W końcu października 1919 roku został przerzucony na Pomorze, zmieniając jednocześnie nazwę na 12 Pułk Ułanów Podolskich. Jako pierwsze, oddziały pułku wkroczyły w styczniu 1920 roku do Torunia i Grudziądza, W dniu 10 lutego pułk brał udział w uroczystości zaślubin Polski z morzem w Pucku.

V

W kwietniu 1920 roku pułk został przerzucony na front wschodni, gdzie idąc w awangardzie sił polskich zdobył Białą Cerkiew. Po uderzeniu Pierwszej Armii Konnej Budionnego, pułk cofał się wraz z wojskami polskimi aż w rejon Zamościa. W dniu 31 sierpnia, pod Komarowem,  pułk pod dowództwem rtm. Tadeusza Komorowskiego, wziął udział w największej bitwie kawaleryjskiej XX wieku, w której kawaleria polska pokonała sowiecką Pierwszą Armię Konną. W ostatnim etapie wojny pułk wziął udział w zagonie na Korosteń.

W czasie działań bojowych od grudnia 1918 roku, pułk wziął do niewoli około 3000 jeńców, zdobył szereg armat, karabinów maszynowych, dwa pociągi pancerne, dwa samochody pancerne, wiele koni i amunicji. Okupił te sukcesy śmiercią 118 żołnierzy i 268 rannymi.

 

VI

 

W okresie międzywojennym pułk stacjonował w Białokrynicy, koło Krzemieńca. 14 sierpnia 1939 roku rozpoczęła się mobilizacja pułku, który następnie został przydzielony do Wołyńskiej Brygady Kawalerii, z którą został przerzucony w rejon Częstochowy, w okolice wsi Mokra. Tam w dniu 1 września wraz z innymi pułkami brygady, wziął udział w bitwie , w trakcie której jednostki brygady zniszczyły około 100 niemieckich wozów pancernych. Zmuszony do wycofania się, wziął udział w bitwie pod Cyrusową Wolą. W dniu 13 września pułk podzielił się na kilka ugrupowań, które miały różne koleje losu. Część żołnierzy pułku walczyła w oblężonej Warszawie, część dostała się do niewoli niemieckiej, inna część do rosyjskiej.

Żołnierze, którzy nie dostali się do niewoli , utworzyli dwa , działające w konspiracji szwadrony 12 Pułku Ułanów Armii Krajowej, z których jeden walczył w Powstaniu Warszawskim, a drugi w Lubelskiem.

Dowódca pułku  ppłk Andrzej Kuczek  i 25 oficerów , który dostali się do niewoli sowieckiej, zostało zamordowanych w Katyniu, również Niemcy ,w czasie okupacji, zamordowali część oficerów pułku .

 

 

VII

 

Po uderzeniu w dniu 22 czerwca 1941 roku wojsk niemieckich na Rosję, został podpisany układ Sikorski – Majski, na mocy którego zaczęły się tworzyć w Rosji, pod dowództwem generała Andersa, jednostki Polskich Sił Zbrojnych. Jako jeden z pierwszych powstał w Buzułuku nad Samarą, Szwadron Przyboczny dowódcy PSZ w ZSRR. Z uwagi na warunki zdrowotne i zaopatrzeniowe, jednostki polskie zostały przewiezione w rejon Taszkientu w Uzbekistanie. W sierpniu 1942 roku jednostki te wraz z liczną polską ludnością cywilną, zostały ewakuowane do Iranu, a następnie Iraku , Palestyny i Egiptu. Jeszcze w Uzbekistanie, szwadron Przyboczny został rozwinięty w Dywizjon Rozpoznawczy Dowództwa Armii, a w dniu 17 października 1942 roku, w Iraku z dywizjonu powstał 12 Pułk Kawalerii Pancernej. Do swojej tradycyjnej nazwy, pułk powrócił 1 grudnia 1943 roku . Niedługo potem, pułk został zaokrętowany i przewieziony do Włoch. Wyokrętowanie nastąpiło 21 grudnia w porcie Taranto , na południu Włoch, a następnie pułk został skierowany na linię bojową nad rzeką Sangro. Wkrótce potem, pułk wziął udział w bitwie pod Monte Cassino, wdzierając się jako pierwszy na ruiny klasztoru i wywieszając tam proporczyk pułkowy a następnie flagę polską. Po zajęciu klasztoru, pułk podjął pościg za Niemcami wzdłuż wybrzeża Morza Adriatyckiego. Swój  szlak bojowy pułk zakończył w miejscowości Brisighella pod Bolonią.

W dniu 14 października 1946 roku,  pułk został zaokrętowany i przewieziony do Anglii, gdzie w dniu 6 maja 1947 roku ,  został rozwiązany.

 

 

VIII

Tradycje pułku kontynuowało Koło Żołnierzy 12 Pułku Ułanów Podolskich. Chociaż w różnych formach istniało od 1918 roku, jego oficjalne powstanie nastąpiło w Londynie, 7 maja 1947 roku. W dniu 25 kwietnia 1997 roku, londyńskie Koło Żołnierzy, którego prezesem był ppłk Władysław Dziewicki, przekazało na Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie, 12 Batalionowi Rozpoznawczemu Wojska Polskiego i Klubowi Kawaleryjskiemu, prawo używania nazwy „Ułanów Podolskich” i kontynuowania tradycji tego pułku. W latach 1997- 2010, kontynuatorem tradycji był 12 batalion rozpoznawczy Ułanów Podolskich stacjonujący w Szczecinie. Żołnierze tej jednostki uczestniczyli w bojowych misjach na terenie Iraku i Afganistanu. Od 2011r. tradycje Ułanów Podolskich kontynuuje 12 batalion dowodzenia Ułanów Podolskich w Szczecinie.

 

 

 Opracowanie

 Marek Magowski

Krzysztof Komaniecki             

wróć